Klimatyzacja z elektronicznym zaworem rozprężnym (EEV)

Elektroniczny zawór rozprężny w klimatyzatorze to urządzenie, które reguluje przepływ czynnika chłodniczego do parownika. Zawór ten jest sterowany przez mikroprocesor, który na podstawie odczytów z czujników temperatury i ciśnienia w układzie klimatyzacji decyduje o tym, jak dużo czynnika chłodniczego ma zostać wpuszczone do parownika.