klimatyzacja rzeszów

Klimatyzacja z elektronicznym zaworem rozprężnym (EEV)

Co to jest elektroniczny zawór rozprężny (EEV)?

Elektroniczny zawór rozprężny w klimatyzatorze to urządzenie, które reguluje przepływ czynnika chłodniczego do parownika. Zawór ten jest sterowany przez mikroprocesor, który na podstawie odczytów z czujników temperatury i ciśnienia w układzie klimatyzacji decyduje o tym, jak dużo czynnika chłodniczego ma zostać wpuszczone do parownika.

Budowa elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV)

Elektroniczny zawór rozprężny składa się z następujących elementów:

  • Sterownika – mikroprocesora, który steruje pracą zaworu.
  • Czujki temperatury i ciśnienia – czujniki, które dostarczają informacji o warunkach w układzie klimatyzacji.
  • Silnika krokowego – silnika, który otwiera lub zamyka zawór.
  • Dyszy rozprężnej – dyszy, przez którą czynnik chłodniczy przepływa do parownika.

Działanie elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV)

W trybie normalnym zawór jest częściowo otwarty, co pozwala na przepływ odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego do parownika. W miarę wzrostu temperatury w pomieszczeniu mikroprocesor decyduje o tym, aby zawór został bardziej otwarty, aby zwiększyć przepływ czynnika chłodniczego i tym samym obniżyć temperaturę. W miarę spadku temperatury w pomieszczeniu mikroprocesor decyduje o tym, aby zawór został bardziej zamknięty, aby zmniejszyć przepływ czynnika chłodniczego i tym samym zapobiec nadmiernemu schłodzeniu.

Zalety EEV

Elektroniczne zawory rozprężne oferują szereg zalet w stosunku do tradycyjnych zaworów termostatycznych, takich jak:

  • Dokładniejsza regulacja przepływu czynnika chłodniczego – elektroniczne zawory rozprężne mogą precyzyjniej regulować przepływ czynnika chłodniczego, co zapewnia większą wydajność i komfort.
  • Mniejsze zużycie energii – elektroniczne zawory rozprężne mogą zmniejszyć zużycie energii o 5-10% w porównaniu z tradycyjnymi zaworami termostatycznymi.
  • Łatwiejsza instalacja i konserwacja – elektroniczne zawory rozprężne są łatwiejsze w instalacji i konserwacji niż tradycyjne zawory termostatyczne.

Wady

  • Elektroniczne zawory rozprężne są droższe niż tradycyjne zawory termostatyczne.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami!