Polityka prywatności

Witaj w polityce prywatności Biklima
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), przekazujemy niezbędne informacje o danych osobowych dla osób uczestniczących w procesach przetwarzania danych osobowych w Biklima. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.

Aby zapewnić Użytkownikom Serwisu ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Biklima – Kamil Bichajło o nadanym numerze NIP: … , REGON: …, zwaną dalej: “Biklima”. Pełnomocnikiem administratora danych osobowych jest Kamil Bichajło, adres korespondencyjny Biklima: ul. Dworskie Ogrody 35-214 Rzeszów; adres e-mail: biklimarzeszow@gmial.com.

Gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe, a są to: dane otrzymane z naszego formularza kontaktowego lub poprzez naszego maila kontaktowego, wykorzystujemy do jednorazowego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli wykorzystywać Twoje dane także do utrzymywania z Tobą kontaktu. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.

Zbieramy również informacje poprzez ciasteczka, które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Te dane zbierane są automatycznie przez system. My ich nie wykorzystujemy do identyfikacji Twojej osoby, a także nie mamy możliwości, by na podstawie tych danych zidentyfikować Ciebie z imienia i nazwiska. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy Praktyki Jogi (art. 6 ust. 1 litera f) RODO). Masz prawo w każdej chwili odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze ciasteczek poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. W takim wypadku pliki te będą automatycznie odrzucane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. BiKlima przekazuje dane osobowe tylko w wyjątkowych sytuacjach następującym kategoriom podmiotów: firma księgowa, operator systemu rozliczeniowego. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane organom i służbom państwowym jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane przepisami prawa lub koniecznością zapewnienia prawidłowego świadczenia usług lub realizowania Twoich oczekiwań. Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych przez BiKlima jest zgoda osoby, której dane dotyczą, w każdym czasie może ona tę zgodę wycofać.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Biklima. Ponadto Biklima udostępnia adres biklimarzeszow@gmail.com, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych oraz w sprawie realizacji wskazanych powyżej uprawnień.

Polityka Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego podczas odwiedzania strony internetowej lub aplikacji. Pliki cookie działają tak, aby przeglądanie naszej witryny było jak najbardziej płynne, i zapamiętują Twoje preferencje, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać swoich danych. Istnieją różne typy plików cookie. Niektóre pliki cookie pochodzą bezpośrednio z naszej witryny, a inne pochodzą od stron trzecich, które umieszczają pliki cookie na naszej stronie. Pliki cookie mogą być przechowywane przez różne okresy czasu w przeglądarce lub urządzeniu. Pliki cookie sesji są usuwane z komputera lub urządzenia po zamknięciu przeglądarki internetowej. Trwałe pliki cookie będą przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu do czasu ich usunięcia lub dotarcia do daty wygaśnięcia.

Aby zrezygnować z plików cookie, należy zmienić ustawienia preferencji plików cookie przeglądarki. Jeśli zdecydujesz się zablokować te pliki cookie, nasza witryna może nie działać tak, jak powinna, a wszelkie preferencje użytkownika mogą zostać utracone.